Fine Føtter fotterapi eies av autorisert fotterapeut Randi Løes Skogstad som også har fordypning i diabetesfoten.

Jeg er nå pensjonist men utfører av og til hjemmebehandlinger av pasienter som har vanskelig for å komme til klinikken.

Fotterapeuter er autorisert helsepersonell med offentlig godkjent helseutdanning

Fotterapeuter er underlagt Helsepersonelloven

Jeg er medlem av Fotterapeutforbundet www.fotterapeutforbundet.no

 

 

For å kunne arbeide faglig forsvarlig deltar jeg jevnlig på faglige oppdateringskurs og fagkongresser.

 

EUs personvernforordning ivaretas ved at persondata føres i Hano nettbasert journalprogram. Dataene lagres på servere som Hano AS har ansvar for. For å bruke journalprogrammet logger jeg meg inn med mitt personlige passord og jeg har virusbeskyttelse på min PC. 

Se forøvrig egen fane med GDPR.

 

 

 

 

Fine Føtter fotterapi  -  tlf.: 98 00 86 39  -  e-post: finefotter@gmail.com