21. sep, 2014

Hjemme igjen etter fagkongress for fotterapeuter, i år på Holmenkollen Park Hotell i Oslo

Så er jeg hjemme igjen etter tre dagers fagkongress for fotterapeuter. Vi var ca 320 fotterapeuter + utstillere og foredragsholdere. Flotte foredrag som var inspirerende og nyttige. Fint å treffe andre fotterapeuter, knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Foredragene jeg satte spesielt pris på var
.. Avdelingsoverlege Marcus Gürgen ved Kirurgisk avd. Sørlandet Sykehus som holdt foredrag om behandling av arteriosklerose og risikovurdering av diabetesfoten
..Fotterapeut Bende Rambøl fra København som holdt foredrag om hvordan man enklest undersøker behovet for innleggsåler og så lager innleggsålen
.. Fotterapeut Karina Solheim som holdt foredrag om hvordan senskader etter cellegift påvirker føttene
.. Farmasøyt Jan Erik Hanøy fra Jacomedic som holdt foredrag om pakking og sterilisering av utstyr
.. Overlege Bo Jørgensen som holdt foredrag om behandling av diabetesfoten og diabetesfotsår ved Videncenteret for sårheling på Bispebjerg Universitetshospital i København