6. mar, 2015

Oslo Diabetes Forskningssenters 25-års jubileum - Populærvitenskapelige foredrag

Torsdag 5. mars var jeg og hørte på Oslo Diabetes Forskningssenters populærvitenskapelige foredrag på Ullevål sykehus. Rødt Auditorium i Laboratoriebygget var fullsatt og foredragsholderne var engasjerte og fengende.

Foredragsholderne og foredragene listes opp her:

  • Professor Hans Jacob Bangstad: Moderne behandling av type 1 diabetes.

  • Overlege Lars Krogvold: Er type 1 diabetes en virussykdom ?

  • Overlege Elisabeth Qvigstad: Diabetes i svangerskapet

  • Professor Trond Geir Jenssen: Forebygging av hjerte/karsykdom ved diabetes

Det var nok Trond Geir Jenssens foredrag som var mest nyttig for meg som er spesielt interessert i føtter (det mikrovaskulære kretsløps innvirkning). Dette er hva jeg fikk ut av foredraget hans:

  1. For å forebygge sykdom i det mikrovaskulære kretsløp som er kapillærårer og nerver, er det viktigste å holde blodsukkeret i sjakk

  2. For å forebygge sykdom (hjerneinfarkt)  i det makrovaskulære kretsløp er det viktigst å holde blodtrykket nede. Dette virker nesten umiddelbart. Her er det viktig å huske på at for noen eldre kan de store blodårene bli stive. Dette gir falske høyere blodtrykksverdier når en sitter enn når en står oppreist. Hvis legen måler blodtrykket når det er høyest (når en sitter) kan pasienten få for mye blodtrykksenkende medisin og derfor gå rundt unødvendig svimmel og sliten. Legen bør derfor måle blodtrykket både sittende og stående på enkelte pasienter. Noen får høyt blodtrykk bare av å se et legekontor. For disse pasientene kan løsningen være å måle blodtrykket selv hjemme for å få riktige verdier.

  3. For å forebygge sykdom(angina, hjerteinfarkt) i det makrovaskulære kretsløpet er det viktigst å holde kolesterolverdien nede. Blodsukkeret har også innvirkning, men gir ikke utslag før etter 10-15 år