23. sep, 2015

Fagkongressen for fotterapeuter 18.- 20. september 2015 i Stavanger

Igjen har jeg deltatt på den årlige fagkongressen for fotterapeuter

Tre dagers fagkongress med fotterapeuter er bare helt topp. I år var vi i underkant av 300 deltakere med utstillere og foredragsholdere. Inspirerende og nyttige foredrag og samvær med andre fotterapeuter for å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Det var mange gode foredrag og forelesere, men de jeg satte spesielt pris på var:
.. Fotterapeut, bedriftsterapeut og forfatter av lærebøker innen fotterapeutfaget Terje Haugå: Biomekanisk terapi, hvordan oppsto faget? Hvorfor er faget viktig for fotterapeuter, hva er utbredelsen av fot, legg og kneproblemer i Norge, og hvilke kunnskapsnivåer har vi på sko i dag?
.. Fotterapeut og bedriftsterapeut Henriette Aanesen; Biomekanisk terapi som behandlingsform. Hvordan bruke kunnskapen til å løse helseproblemer for pasienter med fot-, legg-, kne-, hofte- og ryggplager
.. Ortoped Bodo Günter: Smertefulle sår. Fotterapeutens rolle i sårbehandlingen
.. Fotterapeut Karina Solheim: Hva kan fotterapeuter gjøre for kreftpasienter
.. Ernæringsterapeut Gunn Karin Sakariassen: Spis riktig og bli frisk fra din diabetes
.. Fotterapeut Edel Olstad: Hvordan være pådriver for tverrfaglig samarbeid/samhandling