6. nov, 2015

Kurs i dekontaminering

5. november var jeg på heldagskurs i rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr på Rikshospitalet. Vi var 265 deltakere. Vi var 7 fotterapeuter, noen leverandører av utstyr og resten var fra tannlegekontorer, legekontorer og sykehus over hele landet.

Det var fine foredrag og jeg oppdaget heldigvis at ikke noe var nytt for meg. Men det er nyttig å få oppfrisket kunnskapen og bli enda mer bevisst på hygiene og rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr og inventar i klinikken.