29. sep, 2016

Fagkongress for fotterapeuter 16, til 18. september 2016 ved Gardermoen

lgjen har jeg deltatt på den årlige fagkongressen for fotterapeuter

I år var vi ca av 360 fotterapeuter pluss foredragsholdere og utstillere. Igjen inspirerende og nyttige foredrag og samvær med andre fotterapeuter. Erfaringer ble utvekslet og kontakter knyttet.

Det var mange gode foredrag, og av årets foredrag satte jeg aller mest pris på:

Fotterapeutenes felles journalstandard - hva innebærer det med lærere Siw Aarnes og Ellen Magnor

Tverrfaglig samarbeid i diabetes-fot-team med ortoped Karina Tangerud

Forskning på høyre heler med ortoped Grete Borchgrevink

Behandling av den geriatriske fot med fotterapeut/bedriftsterapeut Henriette Aanesen

Samarbeid med helsepersonell - fokus på felles mål innen diabetesomsorg med Nina Skille

Juss og hygiene i fotterapi med advokat Bjørnar Eilertsen