Randis siste nyheter

7. nov, 2017

I helgen 4. og 5. november var jeg på kurs i smittevern og hygiene. En skikkelig vekker når det gjelder MRSA - antibiotikaresistente gule stafolokokker. Nå kommer jeg til å gjøre noen små endringer i klinikken så pasientene, jeg og klinikken blir enda bedre beskyttet mot smitte

5. okt, 2017

I år kunne jeg dessverre bare være med på fagkongressen i 2 av 3 dager. Det var inspirerende og engasjerte foredragsholdere og veldig hyggelig å treffe igjen og snakke med andre fotterapeuter.

Av foredragene jeg fikk med meg vil jeg trekke frem:

Psykolog Eirin Winje som snakket om diabetespasientens møte med fotterapeuten

Kathrine Fossen Rosenberg som snakket om autorisasjonskravene og hva de egentlig betyr

Fotterapeut og biomekanisk terapeut Anne Lise Tveits foredrag - Fra en inngrodd negl til smerter i hofta....i lys av sko, bevegelse og helse

12. feb, 2017

I helgen har jeg og fem andre fotterapeuter vært på kurs med Terje Haugaa. Det er Terje Haugaa som har utviklet faget Biomekanisk terapi. Han er fagansvarlig for videreutdannelsen sko, bevegelse og helse på Høgskolen i Sørøst-Norge og har forfattet alt godkjent fagmateriale. Han er dessuten manuellterapeut og sålemaker.

Jeg kunne endel om såler, sko og diagnoser og behandlingsteorier rund dette fra før, men kurset har hjulpet meg til å bli tryggerer på at det jeg kan er riktig. 

31. okt, 2016

Jeg er så heldig at jeg får delta på hyggelige fagdager i Østfold, selv om jeg tilhører Akershus og Oslo krets.

Fagdagen hadde to temaer:

Sår og sårbehandling på risikopasienter med diabetes. Sykepleier Peggy Karlsen fra Diabetes poliklinikk på Moss Sykehus foreleste.

To av fotterapeutenes leverandører (Thorsen Biovital AS og Salongutstyr As) gikk igjennom bruk av forskjellige neglekorrigeringssystemer.

29. sep, 2016

lgjen har jeg deltatt på den årlige fagkongressen for fotterapeuter

I år var vi ca av 360 fotterapeuter pluss foredragsholdere og utstillere. Igjen inspirerende og nyttige foredrag og samvær med andre fotterapeuter. Erfaringer ble utvekslet og kontakter knyttet.

Det var mange gode foredrag, og av årets foredrag satte jeg aller mest pris på:

Fotterapeutenes felles journalstandard - hva innebærer det med lærere Siw Aarnes og Ellen Magnor

Tverrfaglig samarbeid i diabetes-fot-team med ortoped Karina Tangerud

Forskning på høyre heler med ortoped Grete Borchgrevink

Behandling av den geriatriske fot med fotterapeut/bedriftsterapeut Henriette Aanesen

Samarbeid med helsepersonell - fokus på felles mål innen diabetesomsorg med Nina Skille

Juss og hygiene i fotterapi med advokat Bjørnar Eilertsen