Behandling av personopplysninger hos Fine Føtter fotterapi

Når du bruker nettsiden vår og/eller tar kontakt med oss for å bestille time, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Ansvarlig for personopplysningene jeg behandler er Randi Løes Skogstad

Kontaktinformasjonen er:

Adresse: Lyngåsveien 22 F, 1452 Nesoddtangen

E-post: finefotter@gmail.com

Telefon: 98008639

Organisasjonsnr.: 996 568 431 MVA

og

Ansvarlig for personopplysningene jeg behandler er Madelene Haslerud

Kontaktinformasjonen er:

Adresse: Lyngåsveien 22 F, 1452 Nesoddtangen

E-post: madelene.finefotter@gmail.com

Telefon: 45484254

Organisasjonsnr.: 921 847 149

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken behandling du får hos oss.

Det er viktig for vår fotterapibehandling av deg at vi får informasjon om sykdommer, medisiner og hvem som er din fastlege.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være at det er viktig å informere fastlegen din om funn vi har gjort i føttene. Dette vil skje etter avtale med deg. Andre grunner kan være at det finnes et lovgrunnlag som pålegger meg å gi ut informasjon jfr. Helsepersonelloven.

Vi bruker databehandlere til å lagre personopplysninger dine. Vi har inngått avtale med Hano AS for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vår klinikk-pc og mobil er passordbeskyttet. Evt. bilder og skjemaer scannes og legges sammen med evt. filmer i en egen mappe som er merket med pasientnummer. Dette legges på en ekstern harddisk som er lagret i låsbart skap.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos Hano så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, jfr. Helsepersonelloven.                        

Kravet til oppbevaring og lagring av journaler er regulert i Helsepersonelloven og følger av forsvarlighetskravet i § 4 og av taushetspliktreglene i § 21. Nærmere regulering av forsvarlig oppbevaring følger av journalforskriften § 14.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å gi oss beskjed, muntlig eller skriftlig.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, for eksempel at vi skifter journalsystem, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

 

Nesodden 17. januar 2019

Fine Føtter fotterapi

Randi Løes Skogstad og Madelene Haslerud