Jeg heter Madelene Haslerud og ble ferdig utdannet autorisert fotterapeut desember 2018

Fotterapeuter er underlagt Helsepersonelloven

Jeg er medlem av:

Fotterapeutforbundet www.fotterapeutforbundet.no

EUs personvernforordning ivaretas ved at persondata føres i Hano nettbasert journalprogram. Dataene lagres på servere som Hano AS har ansvar for. For å bruke journalprogrammet logger jeg meg inn med mitt personlige passord og jeg har virusbeskyttelse på min PC. 

Se forøvrig egen fane med GDPR.