Autorisert Fotterapeut Madelene Haslerud f.1989

Studerte fotterapi på kompetansebyggeren i Vestfold og Fot Og Helse Akademiet i Oslo.

Ferdig utdannet med Autorisasjon som fotterapeut og helsepersonell i 2018.

Helsepersonellnr. 10086139

Tatt kurs i sårbehandling og førstehjelp i klinikk 2019

Fotterapeut er en beskyttet tittel. En fotterapeut har en helsefagelig utdannelse, og er underlagt helsepersonell-loven. Loven medfører at fotterapeuten omfattes av den offentlige autorisasjonsordningen for helsepersonell, og må oppfylle lovsatte krav til blant annet journalføring, taushetsplikt og faglig oppdatering, på lik linje med annet helsepersonell. Fotterapeuter leverer en lovregulert helsetjeneste.